Nieuwe directeur en sectiemanager bij RAI Automotive Industry NL

Albie van Buel opvolger van Leo Kusters bij RAI Automotive Industry NL.

Albie van Buel start per 1 januari 2021 als nieuwe directeur en sectiemanager bij RAI Automotive Industry NL. Hij volgt daarmee Leo Kusters op bij de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie en mobiliteitssector.

Van Buel heeft een lange staat van dienst en ruime internationale ervaring en kennis van de automobiel (maak)industrie. Hij werkte onder meer als lid van het managementteam van VolvoCars, zowel in Helmond als in Zweden. Ook was hij werkzaam bij Ford Motor Company en Philips. Van 2012 tot 2019 was hij lid van het management team bij ‘Vestas Windsystems’.

Volop ervaring
De Nederlandse automotive industrie is sterk gericht op de export van hoogwaardige en innovatieve automotive technologie en werkt steeds meer samen met aansluitende sectoren, aldus Leo Kusters. “Albie brengt een schat aan ervaring en een internationaal netwerk mee dat hier bij uitstek op aansluit.”

Albie van Buel: “Ik ben vereerd en gemotiveerd om de door Leo ingeslagen weg samen met het team van RAI Automotive Industrie NL verder uit te bouwen en de belangen van de sectie en haar leden zowel nationaal als internationaal op de best mogelijke manier te behartigen.”